MV 2แบบบ้านและแปลงว่าง

 

บ้านให้เช่า ขายบ้าน ขายที่ดิน บางแสน ชลบุรี หมู่บ้านนานาชาติ Mountainview

 

 ราคาที่ดินเริ่มต้นที่ 10000 B / ตารางเมตร 40000ตารางวา)! 

กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามราคาบ้านและที่ดิน

 

  

กรุณาคลิกที่ภาพสำหรับบ้านแบบต่างๆ

 

บ้านให้เช่า ขายบ้าน ขายที่ดิน บางแสน ชลบุรี หมู่บ้านนานาชาติ Mountainview

Benjarong

บ้านให้เช่า ขายบ้าน ขายที่ดิน บางแสน ชลบุรี หมู่บ้านนานาชาติ Mountainview

Kharma

บ้านให้เช่า ขายบ้าน ขายที่ดิน บางแสน ชลบุรี หมู่บ้านนานาชาติ Mountainview

Mahanak

บ้านให้เช่า ขายบ้าน ขายที่ดิน บางแสน ชลบุรี หมู่บ้านนานาชาติ Mountainview

Ratchanon

บ้านให้เช่า ขายบ้าน ขายที่ดิน บางแสน ชลบุรี หมู่บ้านนานาชาติ Mountainview

Praisawan

บ้านให้เช่า ขายบ้าน ขายที่ดิน บางแสน ชลบุรี หมู่บ้านนานาชาติ Mountainview

Amarin

บ้านให้เช่า ขายบ้าน ขายที่ดิน บางแสน ชลบุรี หมู่บ้านนานาชาติ Mountainview

Suksawat


บ้านให้เช่า ขายบ้าน ขายที่ดิน บางแสน ชลบุรี หมู่บ้านนานาชาติ Mountainview

 

 

 กรุณาคลิกที่แผนที่เว็บไซต์

 

Plot No Plot Size Plot No Plot Size Plot No Plot Size
203 111.3 Sold! 230 150 255 51  Sold!
204 63.8  Sold! 231 114.7 256  51
205 69.7 Sold! 232 110.6 257 96.3 Sold!
206 66.9 Sold! 233 56.3 258 120.5  Sold!
207 66.9 Sold! 234 84.1 Sold! 259 51  Sold!
209 66.9 Sold! 242 95.3 260 51  Sold!
210 66.9 243 51 261 51 Sold!
211 124.1 244 51 262 51
212 116.7 Sold! 245 51 263 51
213 66.9 246 51 264 51
214 66.9 247 51 265 51 Sold!
215 66.9 248 51 266 51 Sold!
216 66.9 249 51 267 51 Sold!
217 66.9 250 51 268 51 Sold!
223 189.9  Sold! 251 51 269 51 Sold!
227 150 252 51 270 51 Sold!
228 150 253 51  Sold! 272 97.3
229 150

254

51  Sold!